دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1397


برای فرزندانم

دوسِّت دارمَه اَندی

وِینِه دونی چَندی

سَرجَم همِه دِنیا

بوئَن اینِه تِنی

***

دوسِّت دارمَه دیئَر

وَختی گُنی پیئَر

دِلمی دِلِه شورَه

دِشمِن تی چُش کورَه

***

خِدا کُنِه روزی

مِن بَوینَم تِنی

حجله عاروسی

عَزیزِ بوئَم بیِه

ساز بَزِنِه و بیِه

خوشی هاکُنم و شادی

سما هاکُنَم و شادی

همه بوئَن مَردَک

خُل بَوِیَه اَدی

***

دِلَم خانِه روزی

بوئَم کی رِ وِینِت

کی رِ دِلِت خانَه

بی اِی مِنَه بویی

فِلانی رِ وِیمَه

کافیِه تِ بویی

گُفتی تِنِر زَمی

دَوَت کُمی یِه شو

همه فامیلونَه

گَت پیئَر و مارَ

دایی کِه دَنیئَه

زَندایی رِ گُمی

عَمو وعَمِه زا

خالَه و دایی زا

کَدخِدا رِ گُمی

آخون دیرِ بَرمی

جَم بومی و شومی

تِنِر خاسِگاری

یِه حَلقَه ای بَرمی

نوشون دَرِنگِمی

تِلارسَری باغَ

جاهاز چی سَر نیمی

سَرچونی سَر نینَن

خِیلی دِلچون بِخواد

کَشِه گیرَن تِرَ

تِرِ کُنَن زوما

***

غُصِّه نَخور وَچَه

خُنَه دی کِه دارنی

کارِ سَر دی دَری

پیئَر کِه نَمِردَه

چِه غُصَه ای دارنی

سَرنِه باغَ روشمی

عَروسیتِ گیرمی

***

تَلی و گُهُنَه

کُندَه و اَلوارَ

جَم کُمی و اورمی

یِه کُلگایی زَمی

سُفرِه بِنِنگِمی

همِه یِ میگونَ

دَوَت کُمی یِه شو

عَروسیتَ گیرمی

***

حَمومی رِ گُمی

قُرُق کُمی یِه چاشت

زوما بِرارونَ

گُمی بیئَن حَموم

لُنگ و قَدیفَه رَ

تاس باقچَه دی اورمی

روزِ حِنا بَندون

هَمَه رِ شاد کُمی

همه بیئَن مِجلِس

گُل بَریجَن سَرتَه

8/2/1397

نظرات (0)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد